PRAWNICY DLA BIZNESU

Na drugą część artykułu o umowach najmu, w której wskazano m.in. sposoby zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, zaprasza r. pr. Justyna Bałasz

Nowe zasady umarzania wzajemnych wierzytelności w toku postępowania cywilnego – omawia adw. Artur Przestrzelski

Najskuteczniejsze strategie procesowe wykorzystywane w sprawach obrony przed odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. omawia adw. Marta Trawczyńska

Najważniejsze wnioski płynące z wyroku w sprawie Raiffeisen vs. Państwo Dziubak omawia w najnowszym artykule r. pr. Ewa Respondek

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na wspólników spółek osobowych oraz jak się przed nimi zabezpieczać – na część trzecią artykułu z serii uprawnień KOWR zaprasza r. pr. Tomasz Długozima

Czy można przedwcześnie zakończyć umowę najmu na czas określony? O tym i innych niebezpieczeństwach związanych z najmem lokali – pisze r. pr. Justyna Bałasz

Zapisz się do newslettera