W związku z trudną sytuacją, z jaką zmaga się obecnie wiele firm z Warmii i Mazur w ramach naszej działalności „pro bono” w listopadzie 2020 r. rozpoczynamy program darmowych konsultacji dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub obawiają się, że problem ten wkrótce ich dotknie.

 

Ograniczenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 są wprowadzane przez rząd z dnia na dzień i dotykają praktycznie każdą branżę. Wielu przedsiębiorców z naszego regionu walczy o przetrwanie swojej działalności i ocalenie miejsc pracy, a w najgorszych przypadkach o ratowanie dorobku swojego życia.

Chcielibyśmy ich w tej walce wspomóc. W tym celu doradzamy jak poprawić swoją płynność finansową poprzez zwiększenie skuteczności dochodzenia roszczeń od dłużników, a jeśli to okaże się niewystarczające – jak najkorzystniej zrestrukturyzować swoją działalność, zaś w skrajnych sytuacjach – jak przeprowadzić upadłość. Właściwie przygotowana i przeprowadzona upadłość to sposób na to by nie stracić dorobku całego życia.

W każdy czwartek listopada br. w godzinach 14.00 – 18.00 udzielamy przedsiębiorcom z naszego regionu bezpłatnych, godzinnych konsultacji nt. wyżej wskazanych problemów. Będziemy dostępni w olsztyńskiej siedzibie Kancelarii przy ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 1 (I piętro). Konsultacji udzielamy także telefonicznie pod numerem telefonu: 89 512-00-99.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do umawiania terminu i godziny konsultacji pod numerem telefonu 89/ 512-00-99 lub 89/ 512-05-50. Decyduje kolejność zgłoszeń.