Compliance

Publikacje

Jakie terminy uległy zmianie w związku z COVID-10 i co się z tym wiąże – omawia adw. Artur Przestrzelski

O skutkach wchodzącej dziś (24.03.2020) nowelizacji prawa upadłościowego – pisze adw. Artur Przestrzelski

Wyzwania dla biznesu w obliczu gospodarczej zapaści – omawiają adw. Jan F. Gajewski i adw. Artur Przestrzelski