DLACZEGO MY?

 

Rzeczywistość, w której funkcjonuje biznes zmienia się w bardzo szybkim tempie. Przerost regulacji, wzrost sankcji oraz konieczność sprostania nowym wyzwaniom rynkowym sprawia, że przedsiębiorca coraz więcej czasu musi przeznaczać na załatwianie spraw administracyjnych, które nie przynoszą wartości jego biznesowi. Rozumiemy to. Naszą ambicją jest zwolnienie naszych Klientów z konieczności rozwiązywania problemów prawnych, czyniąc to za nich; uwalniamy ich czas i stres.

Pomagając staramy się być dla naszych Klientów kimś więcej niż tylko profesjonalnym doradcą prawnym. Pragniemy być zaufanym i rzetelnym partnerem, angażującym się zarówno w przedsięwzięcia biznesowe, jak również zapewniającym wsparcie w ważnych momentach życiowych poprzez prowadzenie spraw osobistych menedżerów i wspólników. Skuteczność działania oraz zadowolenie z naszej pracy, wynika ze zrozumienia nie tylko danego przypadku ale całej działalności Klienta i jej uwarunkowań.

Kancelaria została założona w 2010 r. i obecnie jest najliczniejszą spółką adwokacką w Olsztynie z zespołem liczącym 20 osób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, z których ponad połowa posiada siedziby na terenie Mazowsza, w 2011 r. otworzyliśmy oddział w Warszawie. Nasze dobre doświadczenia ze współpracy z francuskimi przedsiębiorcami działającymi na terenie Polski zaowocowały przystąpieniem do Polsko-Francuskiej Izby Handlowej. Od 2016 r. jesteśmy członkami ogólnopolskiej sieci kancelarii prawnych współpracujących z dziennikiem „Rzeczypospolita”, stale publikując na łamach tego wydawnictwa.

Specjalizujemy się świadczeniu usług prawnych na rzecz biznesu. Naszym atutem jest staranny dobór prawników-specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, co zapewnia opracowanie szybkich i skutecznych rozwiązań problemów naszych Klientów. Stale współpracujemy z przedsiębiorcami, których obroty przekraczają miliard złotych, jednak główną grupę naszych klientów stanowią średni przedsiębiorcy. Świadczone przez nas usługi zaspokajają potrzebę szerszej, specjalistycznej, kompleksowej i usystematyzowanej pomocy prawnej. Stanowimy zewnętrzny departament prawny naszych Klientów.

Zapraszamy do współpracy.

 

adw. Jan F. Gajewski, adw. Marta Trawczyńska

W liczbach

18 / 19 / 21
osobowy zespół
112 / 137 / 152
przeprowadzone transakcje
(przejęcia, fuzje, sukcesje)
662 / 698 / 742
obsłużonych klientów
20 / 27 / 31
wdrożeń ładu korporacyjnego oraz compliance
7 765 / 8 344 / 9 527
prowadzonych spraw
43 436 990 / 48.873 634 / 54 629 071
odzyskanych należności
od dłużników
21% / 24% / 23%
sektor finansowy
banki, towarzystwa ubezpieczeń,
leasing, fundusze pożyczkowe,
fundusze poręczeniowe
31% / 29% / 30%
sektor rolno-spożywczy
produkcja roślinna, produkcja zwierzęca,
przetwórstwo, produkcja pasz,
nieruchomości rolne
15% / 17% / 18%
sektor meblarski
produkcja, dystrybucja, projektowanie,
surowce, akcesoria
Dane na dzień 30 czerwca 2016/2017/2018 r.

Partnerzy