Przejęcia, reorganizacje, sukcesje

Przejęcie konkurencji, wejście na giełdę czy sprzedaż biznesu są naturalnymi tematami rozmów i analiz w gronie wspólników czy członków rodziny. Dysponując doświadczeniem w wielu podobnych sprawach, znając od wewnątrz przyczyny sukcesów lub niepowodzeń innych przedsiębiorców, potrafimy wnieść w proces decyzyjny istotną wartość oraz kompleksowo przeprowadzić transakcję.

Kupującym pomagamy kompleksowo prześwietlić kupowaną spółkę lub przedsiębiorstwo. Raport chłodno spoglądającego na transakcję doradcy ogranicza ryzyko zrealizowania nietrafionej inwestycji oraz pozwala swobodniej negocjować jej warunki.

Wartość biznesu może być kwestionowana, dlatego przed rozpoczęciem rozmów, do każdej transakcji warto się przygotować. Pomagamy „posprzątać” zaległe, często odwlekane przez wiele lat sprawy i uporządkować obszar formalny oraz organizacyjny. Wszelkie ryzyka i braki mają swoją ujemną wartość, o którą kupujący będzie chciał zmniejszyć cenę; warto się przed tym zabezpieczyć.

Potrzeba reorganizacji może wynikać z sytuacji rynkowej, finansowej lub właścicielskiej w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Pomagamy odpowiednio zaplanować i przeprowadzić takie zmiany w sposób zgodny z regulacjami oraz interesem właścicielskim.

Wspieramy proces przekazywania zarządzania biznesem kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie pomagamy zaplanować podział majątku na wypadek śmierci, który zapewnia realizację woli spadkodawcy m.in. poprzez zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub sposobu partycypacji w jego zyskach. Tworzymy dokumenty wykonawcze gwarantujące skuteczną egzekucję woli nestora.

Zobacz też:

PRAWO KORPORACYJNE

GŁÓWNE OBSZARY:

  • Sporządzanie dokumentacji transakcyjnych w tym memorandów, planów transakcji, umów sprzedaży oraz umów zabezpieczających transakcję.
  • Uczestniczenie w negocjacjach zarówno z drugą stroną transakcji, instytucjami ją finansującymi oraz pozostałymi interesariuszami.
  • Audyty prawne spółek oraz najważniejszych składników przedsiębiorstwa.
  • Diagnozowanie, planowanie oraz wdrażanie (przeprowadzanie) działań naprawczych lub podnoszących bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa.
  • Przekształcenia, podziały, połączenia przedsiębiorstw i przedsiębiorców.
  • Pomoc w sporządzaniu testamentów, zapisów windykacyjnych, zmian umów spółek zapewniających przekazanie nowemu pokoleniu majątku przedsiębiorcy w zaplanowany przez niego sposób.
  • Pomoc w ochronie przedsiębiorstwa podczas sporu (byłych) małżonków o podział majątku wspólnego.

Publikacje

Zapraszamy do umawiania spotkań w każdy czwartek listopada br. w godzinach 14:00 – 18:00.

Jakie terminy uległy zmianie w związku z COVID-10 i co się z tym wiąże – omawia adw. Artur Przestrzelski

Jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania w związku z ograniczeniami działalności gospodarczej wprowadzonymi w trakcie epidemii – omawia adw. Marta Traczyńska