Prawo pracy

Publikacje

Czy pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe? Więcej na ten temat w artykule r. pr. Justyny Bałasz

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.