Dane osobowe (RODO)

RODO to jedna z największych zmian w przepisach i podejściu do stosowania prawa od kilkunastu lat. Jest wynikiem zmiany filozofii i spojrzenia na ochronę danych osobowych i ma bezpośredni wpływ na każdą organizację. Prawidłowe wdrożenie przepisów RODO pozwala nie tylko na spokojny oddech i uniknięcie szeroko komentowanych, medialnych kar finansowych ale przede wszystkim na sprawne i przejrzyste ułożenie zasad przetwarzania i ochrony danych w organizacji, co zaowocuje na lata.

Wdrożenie RODO często kojarzy się z bolesnym procesem prób zrozumienia nieczytelnych i skomplikowanych procedur, ton dokumentów i braku odniesienia do praktycznych aspektów pracy w firmie. W naszej praktyce staramy się skutecznie łamać ten mit. We współpracy z ludźmi „z wewnątrz” organizacji tworzymy jasne i zrozumiałe dla każdego dokumenty i wytyczne prosto wskazujące na schemat działania dostosowany do potrzeb konkretnej działalności.

W swojej codziennej pracy na bieżąco wspieramy zarówno działy HR, compliance, IT jak i ryzyka w szczególności w branżach z sektora finansowego, rolnego, produkcji meblowej i drzewnej oraz spółek komunalnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów organizujemy liczne konsultacje i szkolenia, podczas których konsekwentnie przybliżamy regulacje związane RODO i ułatwiamy ich zrozumienie. Na bieżąco monitorujemy stanowiska polskich i europejskich organów ochrony danych dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować szybkie dostosowanie wdrożonych rozwiązań do wciąż dynamicznie rozwijającej się praktyki. Oferujemy swoim Klientom bieżące raporty i aktualizację przygotowanej dokumentacji. Według potrzeb danej organizacji, świadczymy również usługi Inspektora Ochrony Danych.

GŁÓWNE OBSZARY:

  • sporządzanie audytów zgodności organizacji przed rozpoczęciem procedury wdrożenia;
  • możliwie szerokie dostosowanie istniejących już rozwiązań wewnętrznych do nowych regulacji;
  • przeprowadzenie i raport z analizy ryzyka, w tym analiza adekwatności stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych i ich kategorii;
  • wdrożenie rozwiązań, w tym wprowadzenie mechanizmów mających adekwatnie do ryzyka zabezpieczyć przetwarzane dane;
  • przygotowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji wewnętrznej, w tym jasnych i prostych wytycznych dla pracowników organizacji;
  • przeprowadzanie okresowych szkoleń dedykowanych konkretnej organizacji z uwzględnieniem jej potrzeb i specyfiki działalności;
  • bieżące wsparcie w stosowaniu wdrożonych rozwiązań i reagowaniu na incydenty;
  • outsourcing IOD – kompleksowe przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, w tym stała obsługa i monitorowanie procesów przetwarzania danych.

Publikacje

Zmiany w ponad 160 ustawach m.in. prawie bankowym, kodeksie pracy, prawach konsumenta, kodeksie karnym i prawach pacjenta wprowadza nowa regulacja dostosowująca polskie przepisy do RODO. Czas zapoznać się z najważniejszymi zmianami.