Prawo karne

Polski system prawny staje się coraz bardziej skomplikowany. Prawie każda ustawa zawiera przepisy karne. Nie dziwi zatem fakt, iż w praktyce biznesu zdarzają się sytuacje, w których managerowie, członkowie organów lub wspólnicy stykają się z groźbą odpowiedzialności karnej. Rozumiejąc realia, w których funkcjonują przedsiębiorcy, uwarunkowania korporacyjne oraz praktyki rynkowe jesteśmy w stanie udzielić wszechstronnej pomocy by ryzyko takiej odpowiedzialności zminimalizować.

W sprawach szczególnie skomplikowanych tworzymy multidyscyplinarne zespoły obrończe, zapewniające szybką analizę sprawy, pozwalającą określić optymalną strategię procesową już na wstępnym etapie postępowania.

Specjalizujemy się w obronie prowadzonej w sprawach karnych-gospodarczych, karnoskarbowych oraz korupcyjnych.

Publikacje

Co rozumiemy przez pojęcie „uporczywego” niepłacenia podatku, jak bronić się przed ewentualnymi zarzutami i jakie podjąć działania zabezpieczające – o tym w najnowszym artykule adw. Marty Trawczyńskiej