Prawo nieruchomości

Nieruchomościami zajmujemy się kompleksowo. W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa transakcji zakupu, wszechstronnie badamy stan prawny nieruchomości, jej otoczenia oraz sprzedawcy. Sprawdzamy ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego, sąsiedztwa, występowania obszarów chronionych, planowanych dróg oraz innej infrastruktury (np. sieci energetycznych). Angażujemy się w proces przeprowadzenia inwestycji na nieruchomości reprezentując naszych Klientów nie tylko przed organami czy sądami, ale również w toku sporów społecznych związanych z planowaną inwestycją. Wspieramy posiadaczy w postępowaniach zabezpieczających prawidłowe korzystania z nieruchomości, również w zakresie postępowań administracyjnych czy karnych.

W związku z dobrą znajomością problematyki realizacji inwestycji oddziałujących na środowisko (fermy, wysypiska śmieci, zakłady przetwarzania odpadów, lotniska, wysoko-emisyjna produkcja czy przemysł) potrafimy doradzić optymalną formę przeprowadzenia inwestycji już na etapie jej planowania. Nasze działania pozwalają uniknąć wielu zbędnych kosztów oraz zaoszczędzić czas.

Doradzamy w prawnych aspektach komercjalizacji nieruchomości, w tym zapewnieniu rozwiązań umożliwiających szybie i skuteczne dochodzenie roszczeń.

GŁÓWNE OBSZARY:

  • Analiza stanu prawnego nieruchomości, jej otoczenia oraz sprzedawcy.
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – m.in. postępowania spadkowe, zasiedzenie.
  • Przekształcenia funkcji nieruchomości w tym zamiany bonitacyjne.
  • Ustanawianie służebności oraz dochodzenie odszkodowań z tego tytułu.
  • Reprezentowanie właścicieli w procedurze przyjmowania studium (…) oraz uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, włącznie z postępowaniami sądowo-administracyjnymi.
  • Lokalizowanie inwestycji istotnie oddziałujących na środowisko oraz mogących budzić protesty społeczne.
  • Reprezentowanie właścicieli w postępowaniach mających na celu ochronę ich własności i posiadania.
  • Sporządzanie umów dzierżawy, najmu, timesheringu oraz innych tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości.

Publikacje

Na drugą część artykułu o umowach najmu, w której wskazano m.in. sposoby zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, zaprasza r. pr. Justyna Bałasz

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na wspólników spółek osobowych oraz jak się przed nimi zabezpieczać – na część trzecią artykułu z serii uprawnień KOWR zaprasza r. pr. Tomasz Długozima