Na pierwszą część artykułu zaprasza adw. Marta Trawczyńska

Na drugą część artykułu o umowach najmu, w której wskazano m.in. sposoby zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, zaprasza r. pr. Justyna Bałasz

Nowe zasady umarzania wzajemnych wierzytelności w toku postępowania cywilnego – omawia adw. Artur Przestrzelski

Najskuteczniejsze strategie procesowe wykorzystywane w sprawach obrony przed odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. omawia adw. Marta Trawczyńska

Najważniejsze wnioski płynące z wyroku w sprawie Raiffeisen vs. Państwo Dziubak omawia w najnowszym artykule r. pr. Ewa Respondek

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na wspólników spółek osobowych oraz jak się przed nimi zabezpieczać – na część trzecią artykułu z serii uprawnień KOWR zaprasza r. pr. Tomasz Długozima

Czy można przedwcześnie zakończyć umowę najmu na czas określony? O tym i innych niebezpieczeństwach związanych z najmem lokali – pisze r. pr. Justyna Bałasz

Zmiany w umowie spółki (akcie założycielskim) warto zweryfikować przed ich formalnym podjęciem. Opis kilku praktycznych wskazówek i niepożądanych konsekwencji – w artykule adw. Artura Przestrzelskiego.

Na część drugą z serii artykułów dotyczących uprawnień KOWR w stosunku do spółek – zaprasza autor r. pr. Tomasz Długozima

Co zrobić, aby ograniczyć ryzyko wejścia do spółki niechcianego wspólnika jakim jest Skarb Państwa – o tym w najnowszym artykule r. pr. Tomasza Długozimy

Podsumowanie najważniejszych kwestii najnowszego wyroku TSUE umacniającego pozycję frankowiczów – w najnowszym artykule r.pr. Ewy Respondek