Zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje problemów związanych z zabezpieczeniem biznesu na wypadek śmierci. Jak złudną może okazać się instytucją, o problemach z nim związanych oraz o konieczności innego zabezpieczenia firmy i rodziny na wypadek śmierci pisze adw. Jan F. Gajewski.

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązują od 1 maja 2016 r. Czas już dokonać podsumowania tych zmian. O ich skutkach, wadach i zaletach pisze nasz specjalista r. pr. Tomasz Długozima.