Jan Franciszek GAJEWSKI

e-mail:
tel. 89/ 512-00-99, 89/ 512-05-50
tel. kom. 604-626-003

Jan Franciszek GAJEWSKI
adwokat wspólnik zarządzający

Wspólnik zarządzający i współzałożyciel Kancelarii. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stypendysta w Oxford University. Absolwent programu Legal MBA. Koordynator powstania Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Od 20 lat doradza biznesowi w rozwiązywaniu problemów prawnych. Pełnił funkcję w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego, posiada doświadczenie jako likwidator i doradca likwidacyjny.

Obecne koncentruje się na zarządzaniu pracą i rozwojem Kancelarii. Nadzoruje najważniejsze postępowania sądowe, bierze udział w koordynacji skomplikowanych procesów transakcyjnych.

Przejęcie konkurencji, wejście na giełdę czy sprzedaż biznesu są obszarami, w których porusza się na co dzień. Poza tym doradza przedsiębiorcom nie tylko w dziedzinie prawa, ale również zarządzania, rozwiązywania wewnętrznych konfliktów oraz bieżących wyzwań związanych z finansami, zatrudnieniem czy konkurowaniem na rynku.

Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Pasjonat żeglarstwa, wędkarstwa oraz nurkowania.

Zrealizowane projekty:

  • prowadzenie sporu sądowego z zakresu prawa konkurencji przeciwko jednemu z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych o wartości 28 mln PLN;
  • prowadzenie projektu zapobiegającego wrogiemu przejęciu ważnego dystrybutora materiałów budowlanych obejmującego liczne postępowania sądowe;
  • koordynacja procesu odzyskania należności w wysokości 1,1 mln EUR od niewypłacalnego funduszu inwestycyjnego;
  • obsługa procesu przejęcia światowego producenta przynęt wędkarskich przez jednego ze wspólników;
  • przeprowadzenie projektu strukturyzacyjno – sukcesyjnego europejskiego lidera na rynku tapicerstwa okrętowego;
  • reprezentacja spółki w sporze z członkiem zarządu o zwrot nienależnie przyznanych premii w kwocie 1,7 mln PLN;
  • koordynacja ponad 50 procesów wytaczanych przez wierzycieli przeciwko członkom zarządów niewypłacalnych dłużników (sp. z o.o. oraz S.A.).

Publikacje

Jak interpretować przepisy tarczy antykryzysowej dotyczącej dofinansowań przy obniżonym czasie racy – omawia r. pr. Ewa Respondek i adw. Jan F. Gajewski

Wyzwania dla biznesu w obliczu gospodarczej zapaści – omawiają adw. Jan F. Gajewski i adw. Artur Przestrzelski

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.