dr Marcin BURZEC

dr Marcin BURZEC
radca prawny starszy prawnik

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Autor polskich i obcojęzycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego. W 2013 r. odbył staż na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari.

Jego zainteresowania koncentrują się na prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, a także  prawie administracyjnym.

Włada językiem angielskim, językiem włoskim, językiem słowackim, językiem hiszpańskim. Czyta w języku francuskim.

Pasjonat Europy Środkowej oraz kultury włoskiej.

Zrealizowane projekty:

  • przygotowywanie struktur optymalizujących wysokość zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowych;
  • opracowywanie rozwiązań minimalizujących ryzyko w zakresie podatku od towarów i usług;
  • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności podatników jak i osób trzecich (m.in. członków zarządu, wspólników) za zobowiązania podatkowe;
  • kompleksowe przygotowywanie projektów wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego;
  • optymalizowanie zobowiązań podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w podatku od nieruchomości.