Agata WALKOWSKA

Agata WALKOWSKA
radca prawny starszy prawnik

Wieloletni pracownik Kancelarii. W przeszłości współpracowała z Sądem Okręgowym w Olsztynie oraz Sądem Rejonowym w Olsztynie wykonując czynności z zakresu asystenta sędziego. Od 2015 r. radca prawny, prowadzący liczne spory sądowe oraz negocjacje.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, w szczególności w prawie kontraktów. Zajmuje się ponadto sprawami z zakresu praw autorskich oraz prawa nieruchomości w tym problematyką służebności, znoszenia współwłasności oraz wzajemnych roszczeń współwłaścicieli. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących podziału majątku małżonków oraz wspólników ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieruchomości.

Włada językiem angielskim w stopniu komunikatywnym oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Pasjonuje się żeglarstwem oraz literaturą i filmem science fiction.

Zrealizowane projekty:

  • prowadzenie oraz koordynacja licznych postępowań dotyczących ustanawiania służebności gruntowych oraz odszkodowań za bezumowne korzystania z nieruchomości;
  • koordynacja złożonych postępowań dotyczących podziału majątku byłych małżonków, obejmujących przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego z nich;
  • sporządzanie oraz opiniowanie licznych umów dotyczących obrotu nieruchomościami.