Katarzyna KOZŁOWSKA

Katarzyna KOZŁOWSKA
aplikant adwokacki młodszy prawnik

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Olsztynie, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla najlepszych studentów. W trakcie studiów odbywała praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej oraz sądach powszechnych. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz monografiach prawniczych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa karnego.

Włada językiem anielskim w stopniu komunikatywnym oraz językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.

Wolny czas poświęca zajęciom fitness oraz dobrej książce. Pasjonatka podróży i gotowania.

Zrealizowane Projekty:

  • współudział w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego,
    w tym w szczególności spraw o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych;
  • wsparcie starszych prawników w prowadzeniu spraw karnych;
  • wykonywanie analiz spraw pod kątem wniesienia pozwu przez wierzycieli przeciwko członkom zarządu dłużników oraz współudział w prowadzeniu procesu;
  • przygotowywanie analiz prawnych skomplikowanych zagadnień materialnoprawnych
    i procesowych;

Specjalizacje