O nowelizacji prawa prawa upadłościowego pisze adw. Artur Przestrzelski

Zapraszamy do umawiania spotkań w każdy czwartek listopada br. w godzinach 14:00 – 18:00.