Anna RUSZCZYK

Anna RUSZCZYK
absolwent prawa asystent prawnika

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zdobywała w kancelarii adwokackiej, Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie oraz w Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UWM w Olsztynie. Odbywała staż w Inspektoracie ZUS w Szczytnie, gdzie zajmowała się obsługą płatników składek oraz archiwizacją dokumentów.

Obecnie w Kancelarii zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi.

Interesuje się prawem medycznym, prawem karnym oraz ekonomiczną analizą prawa. Publikuje artykuły naukowe z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego w czasopismach branżowych. Poza tym bierze czynny udział w życiu publicznym jako działacz społeczny

Na poziomie średniozaawansowanym zna język niemiecki.

W wolnych chwilach jeździec.

Zrealizowane projekty:

  • współudział w realizacji zleceń z zakresu upadłości konsumenckimi, w tym jedną powyżej 300 000 zł;
  • realizacja licznych projektów dotyczących błędów medycznych;
  • stworzenie kampanii społecznej o charakterze prawnym, dotyczącej praw konsumentów.