Marta TRAWCZYŃSKA
adwokat wspólnik

Wspólnik i współzałożyciel Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i prawa rodzinnego. Od prawie 10 lat z powodzeniem łączy pracę adwokata z tłumaczeniami prawniczymi. W 2013 r. uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Współpracowała ze Szkołą dla Tłumaczy Textem, prowadząc szkolenia z zakresu procedury cywilnej i tłumaczenia dokumentów prawniczych.

W Kancelarii nadzoruje najważniejsze postępowania sądowe. Lubi duże i skomplikowane spory sądowe. Doradza i reprezentuje przedsiębiorców nie tylko w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, ale także prywatnych, jak np. rozwody, podziały majątków, sprawy karne i karne skarbowe.

Biegle włada językiem angielskim.

Interesuje się podróżami i Legal English.

Zrealizowane projekty:

  • przeprowadzenie jednego z pierwszych w Polsce procesów zbiorowych w sporze mieszkańców wspólnoty z olsztyńskim deweloperem i doprowadzenie do korzystnego wyroku w tej sprawie;
  • reprezentowanie przedsiębiorców i polityków w ponad 30 procesach o naruszenie dóbr osobistych przez media i portale internetowe;
  • reprezentowanie pokrzywdzonej spółki w trwającej 3 lata i zakończonej prawomocnym wyrokiem skazującym skomplikowanej, precedensowej sprawie karnej przeciwko byłemu członkowi zarządu w związku z wypłatą nienależnej dywidendy i wprowadzeniem organów spółki w błąd przy podziale spółki;
  • obrona w sprawach karnych o przestępstwo wykorzystania w transakcjach giełdowych informacji poufnej;
  • przeprowadzenie z sukcesem co najmniej 50 spraw z powództwa wierzycieli przeciwko członkom zarządu niewypłacalnych spółek;
  • koordynacja i prowadzenie co najmniej 10 złożonych postępowań dotyczących podziałów majątków byłych małżonków, obejmujących przedsiębiorstwa prowadzone przez jedno z nich o wartości powyżej 20 mln złotych;
  • Tworzenie oraz realizacja projektów majątkowo-sukcesyjnych.

Publikacje

Zapraszamy do umawiania spotkań w każdy czwartek listopada br. w godzinach 14:00 – 18:00.

O tym czy przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków – pisze adw. Marta Trawczyńska.

O tym jak prawidłowo sformułować przeprosiny pisze adw. Marta Trawczyńska