O nowelizacji prawa prawa upadłościowego pisze adw. Artur Przestrzelski