PRAWNICY DLA BIZNESU

O nowelizacji prawa prawa upadłościowego pisze adw. Artur Przestrzelski

O tym jak reagować na niepokojące sygnały o możliwym kryzysie – pisze adw. Artur Przestrzelski.

Zapraszamy do umawiania spotkań w każdy czwartek listopada br. w godzinach 14:00 – 18:00.

O tym czy przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków – pisze adw. Marta Trawczyńska.

O tym jak prawidłowo sformułować przeprosiny pisze adw. Marta Trawczyńska

Jakie terminy uległy zmianie w związku z COVID-10 i co się z tym wiąże – omawia adw. Artur Przestrzelski