ROZWÓD – cykl bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców.

Wychodząc naprzeciw widocznej potrzebie przedsiębiorców, w ramach naszej działalności „pro bono”, rozpoczynamy program informacyjny „Rozwód – nowy początek”. Celem tej inicjatywy jest przybliżenie przedsiębiorcom, wspólnikom i akcjonariuszom najważniejszych problemów związanych z rozwodem oraz podziałem majątku, by ten niełatwy okres w życiu pokonać świadomie i sprawnie.

 

Okres spowolnienia gospodarczego to czas, w którym większość przedsiębiorców intensywnie walczy o przetrwanie prowadzonej działalności. Konieczna jest wzmożona praca właścicieli, wspólników czy akcjonariuszy, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za biznes. To czas trudnych decyzji.

Często na niepewność biznesową nakłada się problem osobisty związany z już tylko formalnie istniejącym małżeństwem. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, jak trudno jest przedsiębiorcy skłonić wciąż jeszcze małżonka do wyrażenia zgody np. na zmianę umowy kredytu, bez której działania antykryzysowe są wręcz niemożliwe. Obstrukcja drugiego z małżonków, często wynikająca z braku zaufania, jest zrozumiała.

W każdy majowy poniedziałek br. w godzinach 16:00-19:00 będziemy udzielali bezpłatnych, półgodzinnych konsultacji nt. wyżej wskazanych problemów prawnych wszystkim przedsiębiorcom, wspólnikom oraz akcjonariuszom. Będziemy dostępni w olsztyńskiej siedzibie Kancelarii przy ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 1 (I piętro), jednak konsultacje udzielane będą również telefonicznie, via Skype oraz Zoom.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do umawiania terminu oraz godziny konsultacji pod numerem telefonu 89/ 512-00-99 lub 89/ 512-05-50. Decyduje kolejność zgłoszeń.