Jan Franciszek GAJEWSKI

e-mail:
tel. 89/ 512-00-99, 89/ 512-05-50
tel. kom. 604-626-003

Jan Franciszek GAJEWSKI
adwokat wspólnik zarządzający

Wspólnik zarządzający i współzałożyciel Kancelarii. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stypendysta w Oxford University. Absolwent programu Legal MBA. Koordynator powstania Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Od 20 lat doradza biznesowi w rozwiązywaniu problemów prawnych. Pełnił funkcję w zarządach oraz radach nadzorczych spółek prawa handlowego, posiada doświadczenie jako likwidator i doradca likwidacyjny.

Obecne koncentruje się na zarządzaniu pracą i rozwojem Kancelarii. Nadzoruje najważniejsze postępowania sądowe, bierze udział w koordynacji skomplikowanych procesów transakcyjnych.

Przejęcie konkurencji, wejście na giełdę czy sprzedaż biznesu są obszarami, w których porusza się na co dzień. Poza tym doradza przedsiębiorcom nie tylko w dziedzinie prawa, ale również zarządzania, rozwiązywania wewnętrznych konfliktów oraz bieżących wyzwań związanych z finansami, zatrudnieniem czy konkurowaniem na rynku.

Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

Pasjonat żeglarstwa, wędkarstwa oraz nurkowania.

Zrealizowane projekty:

  • prowadzenie sporu sądowego z zakresu prawa konkurencji przeciwko jednemu z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych o wartości 28 mln PLN;
  • prowadzenie projektu zapobiegającego wrogiemu przejęciu ważnego dystrybutora materiałów budowlanych obejmującego liczne postępowania sądowe;
  • koordynacja procesu odzyskania należności w wysokości 1,1 mln EUR od niewypłacalnego funduszu inwestycyjnego;
  • obsługa procesu przejęcia światowego producenta przynęt wędkarskich przez jednego ze wspólników;
  • przeprowadzenie projektu strukturyzacyjno – sukcesyjnego europejskiego lidera na rynku tapicerstwa okrętowego;
  • reprezentacja spółki w sporze z członkiem zarządu o zwrot nienależnie przyznanych premii w kwocie 1,7 mln PLN;
  • koordynacja ponad 50 procesów wytaczanych przez wierzycieli przeciwko członkom zarządów niewypłacalnych dłużników (sp. z o.o. oraz S.A.).

Publikacje

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.

Samorządom wciąż doskwiera brak odpowiedniej polityki nadzoru nad spółkami z ich udziałem. Nie brakuje spółek, w których fundamentalne regulacje korporacyjne nie są przestrzegane. Trzeba pamiętać, że ostatecznie to wójt, burmistrz czy prezydent coraz częściej muszą brać za to odpowiedzialność tak polityczną, jak również prawną.

Zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje problemów związanych z zabezpieczeniem biznesu na wypadek śmierci. Jak złudną może okazać się instytucją, o problemach z nim związanych oraz o konieczności innego zabezpieczenia firmy i rodziny na wypadek śmierci pisze adw. Jan F. Gajewski.