Compliance

Publikacje

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.

Jak daleko organy administracji mogą posunąć się w blokowaniu realizacji inwestycji oddziałujących na środowisko? O kontrowersjach, problemach i rozwiązaniach pisze nasza specjalistka r. pr. Olga Wernik – Morawska.

Samorządom wciąż doskwiera brak odpowiedniej polityki nadzoru nad spółkami z ich udziałem. Nie brakuje spółek, w których fundamentalne regulacje korporacyjne nie są przestrzegane. Trzeba pamiętać, że ostatecznie to wójt, burmistrz czy prezydent coraz częściej muszą brać za to odpowiedzialność tak polityczną, jak również prawną.