Zespół

Radca Prawny Olsztyn
Adwokat Jan Franciszek Gajewski - wspólnik i założyciel kancelarii, specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Jego zainteresowania dotyczą również prawa Unii Europejskiej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, stypendysta w Oxford University. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu inwestycji kapitałowych. Członek rad nadzorczych, a w przeszłości również zarządów, spółek prawa handlowego zajmujących się rynkiem nieruchomości jak również sektorem e-commerce i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie jako likwidator oraz doradca likwidacyjny. Biegła znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.



Adwokat Marta Trawczyńska - wspólnik i założyciel kancelarii, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i prawa rodzinnego. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W przeszłości związana z Kancelarią Adwokacką 9 Gough Square w Londynie. W okresie aplikacji adwokackiej zatrudniona w kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie cywilnym i rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów prawnych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Od 2013 r. mecenas Marta Trawczyńska posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne z j. angielskiego i na j. angielski.



Anna Stasiak-Apelska - Dyrektor warszawskiego oddziału Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, a także prawa Internetu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów z sektora mediów elektronicznych. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz języka włoskiego w stopniu podstawowym.



Dr Marcin Burzec - asystent w katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W przeszłości pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatków pośrednich i samorządowych jak również postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego. Ponadto jego zainteresowania dotyczą problematyki finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego. Biegła znajomość języka angielskiego oraz włoskiego w mowie i piśmie, zaś w stopniu komunikatywnym języka hiszpańskiego i słowackiego.



Olga Wernik-Morawska - radca prawny. Ukończyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa budowlanego, zajmując się szeroko pojętym procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności obejmującym problematykę ochrony środowiska. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, potwierdzona Certificate In Advanced English. Ukończyła kurs prawniczego języka angielskiego Legal English, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu TOLES.



Agata Walkowska - radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie gdzie w roku 2014 r. ukończyła aplikację radcowską a następnie zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski. Posiada bogate doświadczenie uzyskane zarówno w Kancelarii, jak również podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie wykonywała m.in. czynności asystenta sędziego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego oraz prawa autorskiego i własności intelektualnej . Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w stopniu podstawowym.



Justyna Balasz - radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Z Kancelarią związana od 2013 r. W zakresie jej praktyki zajmuje się bieżącym doradztwem w działalności klientów Kancelarii, szczególnie w obszarze prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie, jak również w piśmie.



Artur Przestrzelski - adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów odbywał praktyki i pracował w charakterze asystenta w kancelariach adwokackich, gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu prawa cywilnego,  rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz administracyjnego. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności zagadnień związanych z prawem spółek, prawem zobowiązań oraz hipoteki. W Kancelarii zajmuje się sprawami gospodarczymi oraz karnymi.




Rafał Sadowski - aplikant radcowski. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył ponadto praktyki przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W kancelarii prowadzi działania windykacyjne obejmujące reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności, reprezentację w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Do zakresu jego praktyki należy również zabezpieczanie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie A2 oraz hiszpańskiego na poziomie A1.



Joanna Synowczyk - aplikant adwokacki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiński - Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła praktyki i pracowała w charakterze asystenta w kancelarii adwokackiej, a także w Izbie Celnej. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, handlowego i podatkowego. Interesuje się w szczególności prawem handlowym, prawem budowlanym oraz zagadnieniami związanymi z prawem gospodarczym i czynami nieuczciwej konkurencji. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w stopniu podstawowym.



Ewa Respondek - aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu oraz e-commerce. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych praktyk w kancelariach prawnych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie i piśmie oraz średniozaawansowana znajomość języka niemieckiego.



Tomasz Długozima - aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów odbywał praktyki w olsztyńskich kancelariach radcowskich. Jego zainteresowania obejmują w szczególności prawo administracyjne oraz prawo cywilne. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.




Aleksandra Drążkiewicz - asystentka radcy prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów odbywała praktyki w charakterze asystenta w kancelariach radcowskich i adwokackich. Jej zainteresowania dotyczą w szczególności zagadnień związanych z prawem autorskim, wzornictwem przemysłowym i zbiorowym prawem pracy. Włada językami: angielskim i hiszpańskim w stopniu komunikatywnym (B1).



Agnieszka Dobies - asystent adwokacki. Student IV roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zaangażowany jest również w prace Studenckiej Poradni Prawnej w Olsztynie. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności prawa administracyjnego oraz przestępczości internetowej. Ponadto interesuje się zagadnieniami z zakresu mediacji. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie A2 oraz hiszpańskiego na poziomie A1.



Monika Piekarska - asystentka radcy prawnego. Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zaangażowana w działalność Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz kół naukowych Wydziału. Jej zainteresowania dotyczą w szczególności prawa cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto interesuje się zagadnieniami z zakresu praw człowieka i mediacji.



Marta Nejfelt - office manager. Absolwentka Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł zawodowy licencjata uzyskała na kierunkach Socjologia oraz Stosunki Międzynarodowe. Stypendystka University of Cyprus w Nikozji. Praktykę zawodową odbywała w Starostwie Powiatowym oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie. Ukończyła m.in. kursy kadrowe oraz audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz podstawowa znajomość języka rosyjskiego.



Katarzyna Pacewicz - asystent w sekretariacie Kancelarii. Studentka studiów magisterskich na kierunku Administracja Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł zawodowy licencjata uzyskała na kierunku Ekonomia. Stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym, zaś niemieckiego w stopniu komunikatywnym.




Tomasz Dzido –  w Kancelarii menadżer ds. PR i komunikacji. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, stypendysta Depaul University w Chicago. Wcześniej dyrektor generalny agencji interaktywnej 12GA, LLC w USA. W Kancelarii zajmuje się wdrażaniem procesów przyspieszających dostęp do informacji ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zaś w stopniu komunikatywnym języka niemieckiego i hiszpańskiego.