O złudnym sukcesie często pochopnego działania organizacji społecznych pisze r. pr. Olga Wernik – Morawska.

Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z marketingiem usług profesjonalnych jeszcze podczas studiów (preferujemy studentów kończących IV rok) – aplikuj. Czekamy na Ciebie!

Zmiany w ponad 160 ustawach m.in. prawie bankowym, kodeksie pracy, prawach konsumenta, kodeksie karnym i prawach pacjenta wprowadza nowa regulacja dostosowująca polskie przepisy do RODO. Czas zapoznać się z najważniejszymi zmianami.

Ustawowe uregulowanie wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych wciąż rodzi pytania m.in. w sprawie zwrotu kosztów czy waloryzacji podstawy wymiaru.

Jak daleko organy administracji mogą posunąć się w blokowaniu realizacji inwestycji oddziałujących na środowisko? O kontrowersjach, problemach i rozwiązaniach pisze nasza specjalistka r. pr. Olga Wernik – Morawska.

Samorządom wciąż doskwiera brak odpowiedniej polityki nadzoru nad spółkami z ich udziałem. Nie brakuje spółek, w których fundamentalne regulacje korporacyjne nie są przestrzegane. Trzeba pamiętać, że ostatecznie to wójt, burmistrz czy prezydent coraz częściej muszą brać za to odpowiedzialność tak polityczną, jak również prawną.

Druga część artykułu podsumowującego nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi – o potrzebie nowelizacji, kontrowersjach i trybach postępowania kontynuuje r.pr. Tomasz Długozima.

Zarząd sukcesyjny nie rozwiązuje problemów związanych z zabezpieczeniem biznesu na wypadek śmierci. Jak złudną może okazać się instytucją, o problemach z nim związanych oraz o konieczności innego zabezpieczenia firmy i rodziny na wypadek śmierci pisze adw. Jan F. Gajewski.

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązują od 1 maja 2016 r. Czas już dokonać podsumowania tych zmian. O ich skutkach, wadach i zaletach pisze nasz specjalista r. pr. Tomasz Długozima.

Zapisz się do newslettera