O tym jak w czasach epidemii złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości – piszą adw. Artur Przestrzelski oraz apl. adw. Małgorzata Chojnacka

Jak interpretować przepisy tarczy antykryzysowej dotyczącej dofinansowań przy obniżonym czasie racy – omawia r. pr. Ewa Respondek i adw. Jan F. Gajewski

Na cykl artykułów dotyczących restrukturyzacji i upadłości zapraszają – adw. Artur Przestrzelski i apl. adw. Małgorzata Chojnacka

O skutkach wchodzącej dziś (24.03.2020) nowelizacji prawa upadłościowego – pisze adw. Artur Przestrzelski

Wyzwania dla biznesu w obliczu gospodarczej zapaści – omawiają adw. Jan F. Gajewski i adw. Artur Przestrzelski

Czy pracownicze plany kapitałowe są obowiązkowe? Więcej na ten temat w artykule r. pr. Justyny Bałasz

Na pierwszą część artykułu zaprasza adw. Marta Trawczyńska

Na drugą część artykułu o umowach najmu, w której wskazano m.in. sposoby zabezpieczenia roszczeń wynajmującego, zaprasza r. pr. Justyna Bałasz

Nowe zasady umarzania wzajemnych wierzytelności w toku postępowania cywilnego – omawia adw. Artur Przestrzelski

Najskuteczniejsze strategie procesowe wykorzystywane w sprawach obrony przed odpowiedzialnością z art. 299 k.s.h. omawia adw. Marta Trawczyńska

Najważniejsze wnioski płynące z wyroku w sprawie Raiffeisen vs. Państwo Dziubak omawia w najnowszym artykule r. pr. Ewa Respondek

Zapisz się do newslettera