Naruszenie dóbr osobistych kandydata w kampanii wyborczej (cz. II)

Przeciwko komu można skierować wniosek w trybie wyborczym? – praktyczny aspekt problemu omawia adw. Marta Trawczyńska